Reference

STAVBY PRŮMYSLOVÉ:

Bioplynová stanice Vestec

CONTINENTAL

HAUK Police nad Metují

ALBI Česká Republika a.s.

IPCK II Červený Kostelec

SAAR GUMMI Czech s.r.o. Červený Kostelec

ESAB Vamberk s.r.o.

PRONAX s.r.o.

Hauk Police nad Metují

Výstavba větrných parků Melč a Kobylá nad Vidnávkou

STAVBY OBČANSKÉ:

Oční klinika VISUS v Náchodě

Poliklinika Náchod

Úspora energie na objektech města Náchoda

ZUŠ Náchod

Poliklinika Náchod

Nemocnice Náchod a Nemocnice Broumov

Alfa rezort v Deštném v Orlických horách

Kafkova vila Červený Kostelec

Poutní dům Králíky

STAVBY BYTOVÉ:

Bytový dům Jaroměř

Bytový dům 50 b.j. v Jaroměři, investor město Jaroměr + družstvo, investiční náklady 32 mil. Kč.

Panelový dům Praha

Rekonstrukce panelového domu Česákova 424/b Praha , investiční náklady 12 mil. Kč.

Papírenská Trutnov

Sídliště U nemocnice v Náchodě

Rekonstrukce panelového domu

Česákova Praha

Papírenská Trutnov

Bytový dům Jaroměř

KOORDINÁTOR BOZP:

Automobilka Vrchlabí OPTREX - rozšíření LCD modulů II/ TFT budova M1J, 2.NP, zřízení nových šaten M/Ž budova M1J, 1. NP - náklady 25 mil.

Plus Diskont v Náchodě - investiční náklady 35 mil. - investor INTERKORA s r.o.

Rekonstrukce bývalého evangelického hřbitova - restaurování kaple, hrobů a hrobek, oplocení, oprava domku správce č.p. 1505 - investor Magistrát hl. města Prahy – Pohřební ústav hl.m. Prahy