R. Martinová - Stavební a inženýrská činnost, služby investorům

Stavební a inženýrská činnost, služby investorům

Stavební a inženýrská činnost, služby investorům, služby koordinátora BOZP na staveništi:

Vítejte na webových stránkách firmy specializující se na komplexní investorsko - inženýrskou činnost ve výstavbě, kterou provádíme na území celé ČR, nejvíce však na území Královéhradeckého kraje, ale i středních Čechách a v Praze.

Díky našemu maximálnímu nasazení jsme schopni být objednateli a investorovi, ale i zhotoviteli, k dispozici 7 dní v týdnu po 24 hodin!

ENYMA - práce autojeřábem:

ENYMA - práce autojeřábem na Náchodsku, Trutnovsku a v celém Královehradeckém kraji a Polsku.

Co nabízím:

Nabízím výkon technického dozoru investora (TDI) s využitím získaných zkušeností při výkonu této činnosti v okresech Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a v Praze na stavbách občanských, obytných, inženýrských i průmyslových pro celou řadu investorů . Dále kontrolu staveb bytů a rodinných domů (RD) před převzetím.

Nabízím zadavatelům – stavebníkům – investorům a zadavatelům a zpracovatelům projektové dokumentace staveb služby koordinátora BOZP na staveništi .

Zaručuji:

Při zajišťování inženýrské činnosti Vám zaručuji profesionální přístup technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi zejména díky zkušenostem a praxi v oboru. veškerá činnost je vykonávána v souladu se všemi obecně závaznými ČSN, ON, hygienickými předpisy, BOZP v parametrech a zásadách předepsanými projektem stavby.

Reference

Kemper

Dopravní značení Náchod

Hotel U Beránka

HYPERNOVA

SAAR GUMMI

Kontakt

Bc. Radomíra Martinová
Divadelní 933
549 41 Červený Kostelec
Česká Republika

IČ: 685 10 098
mobil: +420 608 933 808
e-mail: martinova@inzenyring.eu
url: www.inzenyring.eu

Kontakt Červený Kostelec

Autojeřáb ENYMA ENYMA - práce autojeřábem

Reference Reference staveb