Ceník

Ceník

Ceník stavební inženýrské činnosti

Cena za inženýrskou činnost se odvíjí od několika základních ukazatelů zakázky t.j. "požadovaný rozsah činnosti", "lhůty výstavby" a "předpokládaných investičních nákladů stavby".

Z čeho cena za inženýrskou činnost vychází:

Do ceny za inženýrskou činnost jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci prací a všechny okolnosti mající vliv na výši ceny.

Při tvorbě ceny vycházím jak z individuální kalkulace, tak i ze Sazebníku pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA a dále z porovnatelných zakázek.

Konkrétní investiční činnost:

Konkrétní "cenovou nabídku" Vám ráda předložím po sdělení požadovaných činností a údajů o stavbě, zároveň s platebním kalendářem.

Inženýrskou činnost je prováděna na základě mandátní smlouvy, kterou Vám rádi předložím v návrhu zároveň s cenovou nabídkou na konkrétní zakázku.

Unknown
ameteklogo
logo-531
logo-biom-cz
logo-esab-header
logo
Unknown
logo-pink
innogy-logo-rwe-brand-energy-png-favpng-ppPLRanX2KHk7iJbWCJTPxS5M
logo-1

Zůstaňte s námi v kontaktu